Copyright Notice
© PETER ANDERSSON

Navigare Necessare
 

[ In English ]    [ In Swedish ]    [ In Elvish ]

COPYRIGHT: All text material on this site has been created by Peter Andersson. A few texts have been written together with others and that´s pointed out on those pages. Same thing goes for those texts that have been published in real magazines, i.e texts that I have gotten paid for. Since I wouldn´t mind seeing that category grow; feel free to contact me if you have an offer to make. The best way to reach me is probably through my current e-mail adress:

snaggletoth@hotmail.com

All texts on the site are for sale. All similarities to real people, well known or unknown, are probably intentional since so much of the material here is parody and satire. All similarities to real jokes, more or less far fetched, are consequently also probably intentional. If necessary, adjustments kan probably be made.

Peter Andersson 2004-10-10
COPYRIGHT: Allt textmaterial på den här sajten har under antingen plättlätta eller svårartade mentala kramper totats ihop av undertecknad. Några få texter har skrivits i samarbete med andra och detta framhålles då på respektive sida. Samma sak gäller de texter som har varit publicerade på riktigt, det vill säga under sådana former att jag har fått betalt för det. Den kategorin får gärna öka och om du har ett erbjudande att komma med så får du lättast kontakt med mig via min nuvarande elektroniska adress:

snaggletoth@hotmail.com

Alla texter är i princip till salu. Realtidsprissättning tillämpas. Ge mig ett bud via e-mail. Skambud undanbedes. Skamliga förslag undanbedes generellt ej så länge de kommer från det motsatta könet, men fri prövningsrätt förbehålles. Alla eventuella likheter med riktiga personer, kända eller okända, är i de flesta fall helt avsiktliga då mycket av materialet är parodi och satir. Alla eventuella likheter med riktiga skämt, mer eller mindre långsökta, är således även de i de flesta fall helt avsiktliga. Vid behov kan förmodligen justeringar vidtagas.

Peter Andersson 2004-10-10
A Copyright notice in Elvish, you didn´t really believe that, did you? Bwahahahahahahaaa... ;-)

Peter Andersson 2005-04-01

   

HOME PAGE