PBD (Medicinska Förkortningsvisan)
© PETER ANDERSSON

A MUSIC PARODY
BASED ON:
"ABC"
BY: ANNA BOOKBONUS QUOTE:
"Förenkling är en ytterst komplicerad konst."
KARL CINROT
 
Vissa parodier behöver många separata behandlingar innan de kan bli utskrivna, det här har varit en sådan, dock ej p.g.a brist på förkortningar, sådana finns så det räcker till och blir över till en sång till i framtiden.

Varda'n avbruten
Du kommer till akuten
Men ta det nu kallt
Vi fixar nästan allt

M-M-T: Ses oklara tankar!
E-K-G: Ditt hjärta det bankar!
S-T-D: Säg har du varit ute på dans?

A, B, C: Du har hepatit ju!
C-R-P: Din hälsa är skit nu!
P-B-D: Du borde läggas in nånstans!

Den är den sämsta i hela landet, din kondition
Vad det beror på det får man se sen (under din obduktion)
Du har blodgrupp som ingen annan, OOOOOOOOOOA
Du har det allra mesta, du är AT-läkarnas dröm

Du är febril, har fyrtiett och två
Får Panodil, det skall visst hjälpa då

B-M-I: Byggs inte av slumpen!
P-C-I: Vi vidgar i pumpen!
U-V-I: Nytt C-R-P och exspektans!

Det tar ej ett smack
Med T Diklofenak
Det är någonting som brinner i dig

Blir du besviken
På diagnostiken
Får psykjouren ta över dig

Lipidemi, och taskigt T-P-K
Hematuri, och kanske B-P-H

P-M-S: som lök upp’på laxen!
U-N-S: Luxering i axeln!
B-Ö-S: Appendix har visst fått perforans!

D-V-T: Full stas i returen!
K-A-D: För stenar i njuren!
H-I-V: Du har ingen egentlig chans!

P-B-D: Vi bokar in dig för seans!© Peter Andersson 2006

   

HOME PAGE