Vi läkarsekreterare
© PETER ANDERSSON

A MUSIC PARODY
BASED ON:
"STAFFAN VAR EN STALLEDRÄNG"


BONUS QUOTE:
"Många elever lämnar skolan med bristande läs- och skrivsvårigheter."
SUNDSVALLS TIDNING
 
För att undvika eventuella missförstånd så vill jag understryka att denna sång inte har skrivits på grund av någon eller några läkare som jag har jobbat åt. Visserligen är och var den inspirerad av verkliga diktat, från diverse olika håll, som vi har tillgängliga på skolan där jag läser, men den skall naturligtvis ses mer som ett studentspex än någonting annat.

Vi läkarsekreterare
Vi jobbar i kulissen
Vi servar medicinare
Och fixar till remissen
Skriver fullt journalens blad
Tolkar band med Gud vet vad
De menar

Säg bäste Doktor Mummelgrå
Vad säger du på bandet?
Jag har ej lyckats att förstå
Och ej i FASS jag fann det
Inga kända ord det är
Har du logopedbesvär?
Jag tänker

Är diagnosen A-B-C
Då är Ikterus troligt
Och är den A-5-1 punkt 3
Då är det inte roligt
Vett går ut där sprit går in
Tur att det finns medicin
Att köpa

När feber gör pat rubicund
Så rodnar de rakt över
Men hellre det än moribund
För det går sällan över
Gapa, blunda och säg aaah
PBD: Det blir nog bra
På nolltid

Ett hopplöst fall av TPL
Sån är ibland prognosen
Men då mot doktorn är man snäll
Justerar diagnosen
Vi vet allt om sekretess
Sladdertackor UNS
Får sparken

Plastikkirurger suger fett
Det har vi allt noterat
Om öppenpsyket saknar vett
Så blir det remitterat
Det är roligt nästan jämnt
Lustgas finns för metaskämt
Som detta

Vi vet om det är sånt på gång
Som sjukkassan beklagar
Vi skriver om din svanesångs
Senildementa dagar
Appendix ryker "en passant"
På nån Morbus Crohnisk tant
Från hemmet

Jourfall, förtur, kirurgi
Rupturer är det gott om
Journal skall fram och kniven i
Ibland så blir det bråttom
Man är flink och effektiv
Censurerar invektiv
Som fasen

Om någon baksida det finns
Så hittas den på stolen
Vi sitter mycket som ni minns
Och det syns under kjolen
Vi sitter till oss cellulit
Gluteus får för kort respit
Från situs

Finns det någon medicin
Som inte vi har hört om?
Eller något slags latin
Som ingen någonsin rört om?
Denna visa var en pärs
Men nu går dess sista vers
Ad mortem© Peter Andersson 2003

   

HOME PAGE